Konular

Hesaplamalı Tasarım

Kural-tabanlı Sistemler ve Biçim Gramerleri

Evrimsel Tasarım

Yapı Bilgi Modellemesi (BIM)

Tasarımda Karar Destek Sistemleri

Sayısal Tasarım ve Mimarlık Eğitimi

Sayısal Temsil ve Görselleştirme

İnsan – Bilgisayar Etkileşimi

Sayısal Fabrikasyon Teknikleri ve Robotik

Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik Teknolojileri

Sayısal Yöntemler ve Kültürel Miras

Akıllı Kentler ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

Tasarımda Yapay Zeka, Nesnelerin İnterneti, Makine Öğrenmesi

Sürdürülebilir, İşbirlikçi ve Kapsayıcı Tasarım

Akıllı ve Sürdürülebilir Malzemeler ile Tasarım

Yapılı Çevrede Döngüsel Ekonomi

Veriye Dayalı Mimari Tasarım