Çalıştay

Çalıştaylar ile ilgili önerilerinizi açıklayan bir poster hazırlamanız beklenmektedir. Posterde, atölye yürütücülerinin adı ve soyadı, iletişim bilgileri (öğrencilerin kiminle iletişime geçeceğinin bilgisi) ve başvuru formu (öğrencilerin çalıştaya başvuruda bulunabilmesi için hazırladığınız form) yer almalıdır. Ayrıca, atölye çalışmasının adı, çalışmanın içeriği, amacı, kapsamı, hedefleri ve beklenen çalışma çıktıları hakkında bir paragraflık kısa bilgi verilmesi beklenmektedir. Çalışma bilgileri hakkında ise atölyenin kaç gün süreceği, kimlerin katılabileceği, beklenen katılımcı sayısı / maksimum katılımcı sayısı, ve katılımcılardan beklenen donanım ve ekipmanlar belirtilmelidir. Bu bilgilere ek olarak, atölye programı listelenmelidir. Bu liste atölye başlangıç tarihini ve saatini, konu anlatımını, ve uygulama aşamasını detaylandırmalıdır. Atölye için 2000 x 1250 px / 300 dpi boyutlarında görsel eklenmelidir.

Çalıştay önerilerinizi ve posterlerinizi [email protected] eposta adresine gönderebilirsiniz.

Çalıştay Takvimi

Çalıştay çağrısı 15 Aralık 2022

Çalıştay önerisi teslimi 2 Mayıs 2023

Çalıştay değerlendirme bildirimi 4 Mayıs 2023

Çalıştay posteri teslimi 9 Mayıs 2023

Çalıştaylar 17-18 Haziran 2023